www.nipas.cz :: Úvod (24.02.2024 - 00:53)

Expozice pasivního stavitelství v Nových Hradech

Pro veřejnost je v pasivním domě v Nových Hradech celoročně otevřena stálá expozice pasivního stavitelství včetně vystavených exponátů a prohlídky celého pasivního domu spolu s odborným výkladem.

Pro zájemce je možno pořádat školení ohledně technologií pasivního stavitelství.


NIPAS - podpora výstavby NED a PD v České republice

Sdružení NiPaS, o.s. ve své činnosti zajišťuje činnosti v následujících oblastech:

Výstavba nízkoenergetiekých a pasivních budov:

  •   zpracování investičního záměru a koncepčního řešení projektu
  •   zpracování projektové dokumentace jak stavební, tak technologické části
  •   matematická simulace a související výpočty komplexní energetické náročnosti budov
  •   vyhledání vhodné lokality pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov
  •   zajištění vlastní realizace, investičního dozoru a závěrečného vyhodnocení dosažených parametrů

Vzdělávací a osvětová činnost:

  •   pořádání odborných seminářů a konferencí
  •   odborné vzdělávání projektantů a architektů
  •   zajištění exkursí pro odbornou veřejnost
  •   rozšiřování nejnovějších trendů v oblasti nízkoenergetických a pasivních budov
  •   vyhledání vhodných partnerů pro řešení daných projektových záměrů

 

Naši partneři
  • WKO
  • Regionální hospodářská komora, Brno
  • Okresní hospodářská komora, Břeclav
  • Město Kyjov
  • Město Telč
  • Energetická agentura Vysočiny
  • Sdružení NiPaS, o.s.
  • Město Nové Hrady
  • Cech pro zateplování budov, o.s.
  • Agrar Plus GmbH, St. Pölten
  • Energiepark Bruck
  • Energieagentur der Regionen, Waidhofen / Thaya
  • BETZ (BioEnergetischesTrainingsZentrum)
vlevo vpravo
Podpořeno z projektu Energy Future