www.nipas.cz :: Základní informace a stanovy (24.10.2021 - 21:14)

 

Základní informace a stanovy

Klastr NiPaS byl založen s cílem podpory výstavby nízkoenergetických a pasivních budov v České republice prostřednictvím Česko - Rakouské spolupráce a zapojení širokého týmu odborníků..

Na základě znalosti legislativního prostředí a s ohledem na současný vývoj v tomto oboru chce Klastr aktivně přispět k rozšíření zejména pasivních budov mezi standardní typy výstavby v České republice.

Výstupem z projektu bude mimo jiné aktivní databáze dodavatelů a technologických zařízení včetně informačního systému shrnujícího nejnovější trendy v daném oboru. Klastr představuje organizované prostředí pro společné aktivity členů a rozvoj odvětví.

Celá řada vzdělávacích a propagačních aktivit pořádaných v souvislosti s řešením projektů klastru umožní výměnu zkušeností a transfer know-how mezi partnery projektu a přispěje k realizaci celé řady pilotních pasivních budov.

Stanovy

Sdružení NiPaS, o.s. je sdružením právnických a fyzických osob a je právnickou osobou zřízenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Členem Sdružení NiPaS se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která souhlasí se stanovami Sdružení a splní podmínky podle těchto stanov.

Fakturační údaje

Název subjektu: Sdružení NiPaS, o.s.

Adresa: Husova 9, 370 01 České Budějovice 3

IČO: 27040712

Cíle sdružení

Sdružení je založeno k plnění úkolů klastru nízkoenergetického a pasivního stavebnictví. Základním účelem Sdružení je vytvoření seskupení - klastru, s cílem zvýšit konkurenceschopnost a ekonomický efekt členů klastru.